O AUTOROVI

ADAM LELEK

Autorem všech fotografií je fotograf a cestovatel Adam Lelek, který během své více jak dvacetileté praxe nasbíral mnohé cenné zkušenosti a vyprofiloval se do fotografa, který se v současné době zaměřuje nejen na wildlife fotografii, ale především na dokumentování posledních domorodých kmenů. Pro jeho fotografie je charakteristický nevšední pohled, kterým se dívá skrz hledáček fotoaparátu na svět, cit pro zachycení jedinečné atmosféry místa i empatie, díky které dokáže zachytit krásu lidských emocí. Každý obraz, který tvoří, je pro něj výzvou, jak v něm najít jeho krásu, podstatu a přenést na diváky nezaměnitelný dojem. Adam je autorem několika výstav, s jeho fotografiemi se můžete setkat v českých médiích (např.: cestovatelský magazín Koktejl), ale především na jeho soukromých přednáškách nebo projekcích uváděných v rámci unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000, jehož je zakladatel. Projekt pomáhá již 17. let každý rok více než patnácti stům školám napříč celou Českou republikou, deseti tisícům pedagogů a téměř sto padesáti tisícům žáků a studentů každoročně demonstrovat učebně náročná témata poutavou a srozumitelnou formou a téměř sto padesát tisíc žáků a studentů motivovat ke vzdělávání a osobnímu rozvoji.